Diabetic foot syndrome: detection, treatment and prevention
Medisch

Diabetisch voetsyndroom: detectie, behandeling en preventie

Samenvatting

  • DFS is een complicatie van diabetes.
  • 2-10% van de mensen met diabetes heeft DFS.
  • 30-40% van de DFS-patiënten lijdt aan zenuwaandoeningen. Zij voelen vaak geen pijn en laten de voet daarom niet behandelen.
  • De helft van de mensen met DFS lijdt ook aan PAD
  • Ernstige gevallen kunnen amputatie van ledematen tot gevolg hebben.

 

Diabetisch voetsyndroom

Als we spreken van diabetisch voetsyndroom, bedoelen we alle pathologische veranderingen in de voet van een persoon die lijdt aan diabetes mellitus en diabetische polyneuropathie. Het diabetische voetsyndroom manifesteert zich meestal in de vorm van wonden of gangreen (gangreen). De diabetische voet is een directe, ernstige complicatie van diabetes en verslechtert gewoonlijk geleidelijk de gezondheid van de patiënt. Preventie is uiterst belangrijk voor deze ziekte.

Hoewel het aantal beenamputaties bij diabetespatiënten in Duitsland afneemt, komt het diabetische voetsyndroom nog relatief vaak voor. Twee tot tien procent van alle mensen met diabetes heeft ook DFS. Als deze wonden niet genezen, kan dit op termijn leiden tot gedwongen voet- of zelfs beenamputatie.


Er zijn drie belangrijke factoren die het diabetische voetsyndroom beïnvloeden:

  • Perifere neuropathie (zenuwbeschadiging)
  • Problemen met de doorbloeding van de voet
  • Bacteriële infecties


ca. 30-40 procent van de DFS-patiënten heeft een zenuwaandoening. Hierdoor merken ze de pijn aan de voeten vaak niet of nauwelijks. De afwezigheid van pijn als waarschuwingssignaal is vaak misleidend voor patiënten en ze denken dat de wond niet erg zou zijn. Dit kan er ook toe leiden dat artsen verkeerde diagnoses stellen.